Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
Lille billede - Økonomiske Redegørelser.jpg

Konjunkturudsigter for dansk økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ansvaret for at overvåge og analysere dansk økonomi. Ministeriet udgiver tre gange årligt regeringens prognoser for dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse.

Lille billede - strukturpolitik.jpg

Strukturpolitiske analyser og reformer

Ministeriet gennemfører analyser, der danner baggrund for politikudvikling og understøtter reformer på det strukturpolitiske område. 

Lille billede - kommunal- og regionaløkonomi.jpg

Kommunal- og regionaløkonomi

Afdelingen tager sig af rammerne, styringen og overvågningen af kommunernes og regionernes opgaver, struktur og økonomi.

Lille billede - kommuner og regioners styrelse.jpg

Kommuner og regioners styrelse

Afdelingen er øverste tilsynsmyndighed over for kommuner og regioner og har ansvaret for reglerne om kommuners og regioners styrelse og inddeling.

Lille billede - valg og folkeafstemninger

Valg og folkeafstemninger

Information om valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og kommunale og regionale råd samt folkeafstemninger.

Lille billede - frikommune.jpg

Frikommuneforsøg II (2016-2020)

Området handler om frikommuneforsøget, hvor udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.