Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Finansieringsudvalget

Finansieringsudvalget er et embedsmandsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet med repræsentanter for KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet.

Det er udvalgets opgave at vurdere kommunernes og regionernes generelle finansieringsbehov, og hvorledes finansieringssystemet bør udformes i fremtiden under afvejning af de forskellige hensyn til f.eks. udligningssystemets objektivitet og forudsigelighed. 

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem - En kort præsentation

I forbindelse med Aftale om refusion, som Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservativt Folkeparti indgik den 2. februar 2015, blev partierne samtidig enige om at justere udligningsordningen, så de nye regler for refusion ikke skaber utilsigtede forskydninger i økonomien for de enkelte kommuner. Af aftalen fremgår, at Finansieringsudvalget har til opgave at udarbejde en model for en permanent tilpasning af udligningssystemet, som kan træde i kraft fra 1. januar 2018.

Kommissorium for Finansieringsudvalgets arbejde med tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem som følge af refusionsomlægningen

Kontakt

Dorte Lemmich Madsen

Kontorchef
Kontor: Finansiering