Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Meld en regel

Meld en regel gør det muligt for borgere, virksomheder og organisationer at deltage i arbejdet med regelforenkling i den offentlige sektor.

Det er med nedenstående formular muligt at indlevere forslag til regler og dokumentationskrav inden for Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort, der med fordel kan ændres eller helt afskaffes.

Offentligt ansatte og private leverandører henvises til den udvidede udfordringsret, som er et tilsvarende initiativ rettet mod disse grupper.

Alle saglige forslag til, hvordan regler kan forenkles, vil blive behandlet seriøst. Og hvis det vurderes muligt og fornuftigt, vil ministeren tage initiativ til at gennemføre forslagene

 

Meld en regel

Meldenregel_Facebook og Twitter_1200x1030dpi.png