Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Momsrefusion

Momsrefusionsordningen for kommuner og regioner har til hensigt at sikre konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunernes og regionernes egenproduktion og køb af varer og ydelser hos private leverandører.

Ved at refundere momsudgifter ved køb hos private leverandører bliver det konkurrencemæssigt neutralt for en kommune eller region at vælge mellem egne eller andres ydelser. Udover momsudgifter refunderes også visse udgifter til lønsumsafgift via ordningen.


Her på siden kan du blandt andet finde den seneste positivliste og konkrete eksempler på ministeriets udtalelser på spørgsmål vedr. momsrefusionsordningen.

Høring om ny momsrefusionsbekendtgørelse

Endelig afregning af moms for regnskabsåret 2016

Indberetning af endelig moms for 2016

Frist for indberetning af særlige momsregnskaber på færgeområdet.

 

 IOrienteringsskrivelser om ændringer af momsrefusionsbekendtgørelsen

Orienteringsskrivelse af 22. december 2016 om ændringer af bekendtgørelse om momsrefusionsordningen for kommuner og regioner

Orienteringsskrivelse af 28. januar 2013 om ændringer af bekendtgørelse om momsrefusionsordningen for kommuner og regioner

Orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 om ændringer af bekendtgørelse om momsrefusionsordningen for kommuner og regioner

Se orienteringsskrivelse af den 3. marts 2011 om ændringerne pr. den 1. januar 2011 

 

Positivlisten

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

 

Udtalelser på spørgsmål vedr. momsrefusionsordningen