Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Udfordringsret

Fra december 2008 til udgangen af 2015 har kommuner og regioner haft mulighed for at benytte udfordringsretten til at søge om fritagelse fra eksisterende lovgivning til forsøg på de enkelte sektorområder.

Formålet med udfordringsretten var at fremme ideudvikling og afprøvning af nye løsninger gennem en fælles promovering af de eksisterende forsøgsmuligheder i lovgivningen og dermed være en fælles løftestang for generel regelforenkling.

Udfordringsretten har ikke haft selvstændig retsvirkning. Kommuner og regioner kan derfor fortsat søge om at udføre forsøg i medfør af forsøgsbestemmelserne i de enkelte sektorlovgivninger. Ansøgninger om forsøg skal stiles direkte til det ressortministerium, som administrerer den pågældende lovgivning.