Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Konjunkturudsigter for dansk økonomi

Om arbejdsområdet

Ministeriet overvåger den danske og internationale økonomi, analyserer centrale økonomiske sammenhænge og udarbejder økonomiske prognoser. Opgaverne består i at følge udviklingen i en række nøgletal, herunder BNP, beskæftigelse, eksport, investeringer og produktivitet. Arbejdet bliver offentliggjort tre gange årligt i Økonomisk Redegørelse, der indeholder regeringens prognose for udviklingen i dansk økonomi. Prognosen er en del af beslutningsgrundlaget, når regeringen tilrettelægger den økonomiske politik.

Arbejdet involverer også mere dybdegående analyser af aktuelle, relevante emner, fx udviklingen på arbejds- eller boligmarkedet eller den danske produktivitetsudvikling. Analyserne offentliggøres som serien Økonomisk Analyse.

Nyheder om konjunkturudsigter for dansk økonomi