Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Generisk forside

  Det kommunale regnskab 2003

  Publiceret 01-12-2004
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Indsæt publikationsforsiden under thumbnail nederst på denne side

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Kommunal udligning og generelle tilskud 2005

  Publiceret 15-07-2004
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  I "Kommunal udligning og generelle tilskud 2005" er samlet tilskuds- og udligningsbeløb, datagrundlag, beregningsformler samt lovgrundlag for opgørelsen af tilskud og udligning for 2005.

 • Omsorg og magt.jpg

  Omsorg og magt

  Publiceret 01-07-2004
  Publikation

  Som hovedregel må der aldrig anvendes magt eller tvang i plejen af mennesker. Ethvert menneske har en grundlovssikret ret til at bestemme over sit eget liv og til at sige nej tak til tilbud om hjælp og støtte.

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Udvikling i landdistrikterne - Landdistriktspuljen 2003

  Publiceret 01-07-2004
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Denne publikation beskriver de forsøgs- og informationsprojekter, der i 2003 har modtaget støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje. Endvidere indeholder publikationen en beskrivelse af puljen og af Indenrigs- og...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Det kommunale budget 2004

  Publiceret 05-05-2004
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Anvendelse af omkostningsbaserede bevillinger i kommuner og amter

  Publiceret 01-05-2004
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Rapport fra arbejdsgruppe under Indenrigs- og Sundhedsministeriet omanvendelse af omkostningsbaserede bevillinger i kommuner og amtskommuner. I rapporten afdækkes bl.a. fordele og ulemper ved for omkostningsbaserede bevillinger, konsekvenserne for...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Det nye Danmark

  Publiceret 01-04-2004
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Danmark har gennemgået kolossale forandringer siden kommunalreformen i 1970. Afstande mellem mennesker, virksomheder og institutioner er blevet mindre – på grund af teknologi, der gør det nemmere at komme i kontakt med hinanden, og på grund af...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Regionalpolitisk redegørelse 2004

  Publiceret 29-03-2004
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Regionalpolitisk redegørelse 2004 - Analyse og Baggrund

  Publiceret 29-03-2004
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Regeringen fremlægger årligt en regionalpolitisk redegørelse for Folketinget. I "Regionalpolitisk redegørelse 2004 - regeringens redegørelse til Folketinget" fremlægges således regeringens politik for den regionale udvikling i Danmark.

 • Handlingsplan mod børnemishandling.png

  Handlingsplan mod børnemishandling (2004)

  Publiceret 01-03-2004
  Publikation

  Børnepolitikken er et vigtigt fokusområde for hele regeringen - ikke mindst indsatsen for udsatte børn. Børn kan ikke på samme måde som voksne råbe op eller bede om hjælp, og derfor er det afgørende, at det offentlige står som garant for barnets...

Søg i arkiv