Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Betænkning fra Udvalget om den kommunale revision

  Publiceret 22-12-2006
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Udvalget om den kommunale revision, som havde deltagelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet som formand, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finansministeriet, KL, Amtsrådsforeningen. Foreningen af Statsautoriserede...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Kommunalreform - de politiske aftaler

  Publiceret 11-12-2006
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Publikationen indeholder en samlet oversigt over de centrale politiske aftaler, der ligger bag kommunalreformen. Kommunalreform - de politiske aftaler indholder: Aftale om strukturreform, indgået d. 24. juni 2004 Udmøntningsplan, indgået 24...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Kommunalreformens gennemførelse - en status

  Publiceret 07-12-2006
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  I publikationen gøres status for de forberedelser af kommunalreformen, der siden 2004 har fundet sted i kommuner, amter/regioner og i staten. I Kommunalreformens gennemførelse - en status redegøres der for: De overordnede juridiske og...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Det kommunale selvstyre - på tærsklen til en ny struktur

  Publiceret 06-12-2006
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  I redegørelsen beskrives status for de forberedelser af kommunalreformen, der har fundet sted i kommuner, amter/regioner og staten siden 2004.

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Redegørelse om status for kommunalreformen og det kommunale selvstyres vilkår

  Publiceret 06-12-2006
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  I publikationen gøres status for de drøftelser om principper for styring af kommunerne, der siden 2004 har fundet sted mellem regeringen og KL. Endvidere identificeres indikatorer for selvstyret, som det vil være relevant at følge fremover. Der...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

  Publiceret 01-12-2006
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Rapport vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber. Rapport vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber omhandler...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Det kommunale budget 2006

  Publiceret 29-11-2006
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  "Det kommunale budget 2006" indeholder en gennemgang af hovedpunkterne i de kommunale budgetter for 2006. Publikationen er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikationsserie om den kommunale økonomi.

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Det kommunale budget 2006

  Publiceret 01-11-2006
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Indsæt publikationsforsiden under thumbnail nederst på denne side

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Datasikkerhed i borgerservicecentre - Regler og praksis

  Publiceret 29-09-2006
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Publikation om "Datasikkerhed i borgerservicecentre - Regler og praksis"

 • Det fælles ansvar II.jpg

  Det fælles ansvar II

  Publiceret 01-08-2006
  Publikation

  Alle skal have muligheden for at skabe sig en meningsfuld tilværelse, der afspejler deres ønsker og behov. Det gælder også samfundets socialt udsatte grupper – de vanskeligst stillede sindslidende, hjemløse, prostituerede og misbrugere.

Søg i arkiv