Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Kommunernes og regionernes budgetter 2014

  Publiceret 19-12-2014
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  ”Kommunernes og regionernes budgetter 2014” er baseret på de budgetoplysninger, som kommuner og regioner har indberettet til Danmarks Statistik suppleret med budgetoplysninger indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Publikationen er en del...

 • Generisk forside
 • § 18-redegørelsen 2013. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger.jpg

  § 18-redegørelsen 2013. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

  Publiceret 10-12-2014
  Publikation

  Hvert år udarbejdes en rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte, samt deres samarbejde med de frivillige sociale organisationer.

 • Økonomisk Analyse.jpg

  Topindkomster i Danmark

  Publiceret 08-12-2014
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk Analyse nr. 23. Analysen ser nærmere på, hvad der karakteriserer den øverste 1 pct. af indkomstfordelingen. Gruppen er blandt andet kendetegnet ved en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, høj ugentlig arbejdstid og højt uddannelsesniveau.

 • Økonomisk Analyse.jpg

  Global handel og eksportmarkedsvækst

  Publiceret 25-11-2014
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk Analyse nr. 22. Der har siden tilbageslaget i 2008 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Det hænger i høj grad sammen med, at en række handelsintensive lande – især i Europa –...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde

  Publiceret 10-11-2014
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Som opfølgning på ØA14 blev der nedsat en Arbejdsgruppe om fælles løsninger i kommunerne med deltagelse af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Arbejdsgruppen udarbejdede til brug for forhandlingerne om ØA15 et notat om de...

 • Lettere at være frivillig.jpg

  Lettere at være frivillig

  Publiceret 01-10-2014
  Publikation

  Regeringsudspillet ’Lettere at være frivillig’ indeholder 10 konkrete initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark. Initiativerne tager udgangspunkt i barrierer, de frivillige oplever, og i løsninger, som de frivillige selv har...

 • Handicappolitisk handlingsplan - status 2014.jpg

  Handicappolitisk handlingsplan - status 2014

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation

  Publikationen ’Handicappolitisk handlingsplan – status 2014’ giver en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer, som blev lanceret i regeringens handicappolitiske handlingsplan ’Et samfund for alle’ fra oktober 2013. Publikationen er...

 • Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - adoptivfamiliens forhold.jpg

  Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - adoptivfamiliens forhold

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation

  Analysen behandler adoptivfamilien og mulighederne for at imødekomme de særlige behov, der kan være i en adoptivfamilie og hos de adopterede.

 • Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.jpg

  Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation

  Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder.

Søg i arkiv