Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Kommunernes og regionernes budgetter 2014

  Publiceret 19-12-2014
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  ”Kommunernes og regionernes budgetter 2014” er baseret på de budgetoplysninger, som kommuner og regioner har indberettet til Danmarks Statistik suppleret med budgetoplysninger indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Publikationen er en del...

 • Generisk forside

  Concluding observations, FN’s handicapkomité (dansk version)

  Publiceret 18-12-2014
  Publikation Internationalt samarbejde

 • § 18-redegørelsen 2013. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger.jpg

  § 18-redegørelsen 2013. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

  Publiceret 10-12-2014
  Publikation

  Hvert år udarbejdes en rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte, samt deres samarbejde med de frivillige sociale organisationer.

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde

  Publiceret 10-11-2014
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Som opfølgning på ØA14 blev der nedsat en Arbejdsgruppe om fælles løsninger i kommunerne med deltagelse af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Arbejdsgruppen udarbejdede til brug for forhandlingerne om ØA15 et notat om de...

 • Lettere at være frivillig.jpg

  Lettere at være frivillig

  Publiceret 01-10-2014
  Publikation

  Regeringsudspillet ’Lettere at være frivillig’ indeholder 10 konkrete initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark. Initiativerne tager udgangspunkt i barrierer, de frivillige oplever, og i løsninger, som de frivillige selv har...

 • Handicappolitisk handlingsplan - status 2014.jpg

  Handicappolitisk handlingsplan - status 2014

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation

  Publikationen ’Handicappolitisk handlingsplan – status 2014’ giver en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer, som blev lanceret i regeringens handicappolitiske handlingsplan ’Et samfund for alle’ fra oktober 2013. Publikationen er...

 • Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - adoptivfamiliens forhold.jpg

  Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - adoptivfamiliens forhold

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation

  Analysen behandler adoptivfamilien og mulighederne for at imødekomme de særlige behov, der kan være i en adoptivfamilie og hos de adopterede.

 • Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.jpg

  Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation

  Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder.

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Generelle tilskud til regionerne 2015

  Publiceret 18-08-2014
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til regionerne for 2015 udgør 86.999,7 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.298,4 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. juni 2014 givet alle regioner meddelelse om deres del...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Kommunal udligning og generelle tilskud 2015

  Publiceret 18-08-2014
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til kommunerne for 2015 udgør 64.996,3 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. juni 2014 givet alle kommuner meddelelse om deres del af tilskuddet. Meddelelsen indeholder en samlet oversigt over hver enkelt kommunes...

Søg i arkiv