Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Kommunernes og regionernes budgetter 2014

  Publiceret 19-12-2014
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  ”Kommunernes og regionernes budgetter 2014” er baseret på de budgetoplysninger, som kommuner og regioner har indberettet til Danmarks Statistik suppleret med budgetoplysninger indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Publikationen er en del...

 • Generisk forside
 • Økonomisk Redegørelse (gamle versioner)

  Økonomisk Redegørelse, december 2014

  Publiceret 11-12-2014
  Publikation Økonomisk Redegørelse

  Dansk økonomi er i fremgang. Fremgangen er tydeligst på arbejdsmarkedet, hvor den private beskæftigelse er vokset med næsten 30.000 personer siden midten af 2013. Samtidig er ledigheden faldet. For de kommende år er der udsigt til stigende vækst og...

 • § 18-redegørelsen 2013. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger.jpg

  § 18-redegørelsen 2013. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

  Publiceret 10-12-2014
  Publikation

  Hvert år udarbejdes en rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte, samt deres samarbejde med de frivillige sociale organisationer.

 • Økonomisk Analyse.jpg

  Topindkomster i Danmark

  Publiceret 08-12-2014
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk Analyse nr. 23. Analysen ser nærmere på, hvad der karakteriserer den øverste 1 pct. af indkomstfordelingen. Gruppen er blandt andet kendetegnet ved en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, høj ugentlig arbejdstid og højt uddannelsesniveau.

 • Økonomisk Analyse.jpg

  Global handel og eksportmarkedsvækst

  Publiceret 25-11-2014
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk Analyse nr. 22. Der har siden tilbageslaget i 2008 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Det hænger i høj grad sammen med, at en række handelsintensive lande – især i Europa –...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde

  Publiceret 10-11-2014
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Som opfølgning på ØA14 blev der nedsat en Arbejdsgruppe om fælles løsninger i kommunerne med deltagelse af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Arbejdsgruppen udarbejdede til brug for forhandlingerne om ØA15 et notat om de...

 • Lettere at være frivillig.jpg

  Lettere at være frivillig

  Publiceret 01-10-2014
  Publikation

  Regeringsudspillet ’Lettere at være frivillig’ indeholder 10 konkrete initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark. Initiativerne tager udgangspunkt i barrierer, de frivillige oplever, og i løsninger, som de frivillige selv har...

 • Handicappolitisk handlingsplan - status 2014.jpg

  Handicappolitisk handlingsplan - status 2014

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation

  Publikationen ’Handicappolitisk handlingsplan – status 2014’ giver en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer, som blev lanceret i regeringens handicappolitiske handlingsplan ’Et samfund for alle’ fra oktober 2013. Publikationen er...

 • Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - adoptivfamiliens forhold.jpg

  Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem - adoptivfamiliens forhold

  Publiceret 01-09-2014
  Publikation

  Analysen behandler adoptivfamilien og mulighederne for at imødekomme de særlige behov, der kan være i en adoptivfamilie og hos de adopterede.

Søg i arkiv