Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Generisk forside

  Generelle tilskud til regionerne 2016

  Publiceret 15-07-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til regionerne for 2016 udgør 89.519,9 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.288,4 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Social- og Indenrigsministeriet har den 4. september 2015 givet alle regioner meddelelse om deres...

 • Generisk forside

  Kommunal udligning og generelle tilskud 2016

  Publiceret 15-07-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til kommunerne for 2016 udgør 65.597,5 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet giver den 13. juli 2015 alle kommuner meddelelse om deres del af tilskuddet. Meddelelsen indeholder en samlet oversigt over hver enkelt kommunes...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Analyse af virkningerne for den kommunale og regionale økonomi af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet

  Publiceret 27-05-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Det indgik i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner af 4. juni 2013 om regionernes økonomi for 2014, at der i 2014 skulle igangsættes en evaluering af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF). Det skal bl.a. ses i forlængelse af...

 • Økonomisk Analyse.jpg

  Styrket dansk lønkonkurrence gennem de senere år

  Publiceret 24-05-2015
  Publikation Økonomisk Analyse

  Økonomisk analyse nr. 24. Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år, og det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling og en relativt gunstig produktivitetsudvikling i industrien. Det viser denne...

 • Familiernes økonomi

  Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

  Publiceret 20-05-2015
  Publikation Dansk Økonomi - Struktur

  Den nye fattigdomsredegørelse viser, at det er lykkedes at reducere børnefattigdommen med næsten en tredjedel siden 2011, og siden sidste opgørelse er antallet af fattige børn faldet med 600. Samtidig er også den generelle fattigdom faldet med...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Hovedstaden – en metropol i vækst

  Publiceret 12-05-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Hovedstadsstrategien sætter fokus på 32 initiativer, der skal styrke hovedstadens muligheder for økonomisk udvikling og fremgang. Samarbejde er et nøgleord, for mange af initiativerne handler om at øge samarbejdet mellem aktører i kommuner, regioner...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

  Publiceret 12-05-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Denne rapport er en afrapportering fra Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi. Det er hensigten at afdække nogle af de styrker og udfordringer for hovedstaden, der ligger til grund for strategien.

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  De kommunale og regionale regnskaber 2013

  Publiceret 21-04-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  ”Kommunernes og regionernes regnskaber 2013” er baseret på de regnskabsoplysninger, som kommuner og regioner har indberettet til Danmarks Statistik. Publikationen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriets publikationsserie om den kommunale og...

 • Kvindekrisecenter- og forsorgshjemsområdet.jpg

  Kvindekrisecenter- og forsorgshjemsområdet

  Publiceret 01-04-2015
  Publikation

  Rapporten er en analyse af reglerne for ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre samt kommunernes praksis og styringsmuligheder. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale...

 • Tidl. Generisk Publikationsforside.png

  Rapport fra arbejdsgruppen om kriteriet for antal kilometer privatbanespor

  Publiceret 20-03-2015
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  En arbejdsgruppe under Økonomi- og Indenrigsministeriet med deltagelse af Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Transportministeriet har analyseret finansieringen af de 14 privatbaner i Danmark og det kriterium i fordelingen af bloktilskuddet til...

Søg i arkiv