Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • ØIM - Generisk forside

  KonjunkturNyt uge 50

  Publiceret 16-12-2016
  Publikation Konjunkturnyt

  KonjunkturNyt opsummerer denne uges danske og internationale nøgletal.

 • Forsiden - Økonomisk Redegørelse 12 2016.jpg

  Økonomisk Redegørelse, december 2016

  Publiceret 12-12-2016
  Publikation Økonomisk Redegørelse Dansk Økonomi - Konjunktur

  Økonomisk Redegørelse indeholder regeringens prognose for dansk økonomi og vurdering af de offentlige finanser i årene 2016-2018.

 • ØIM - Generisk forside

  KonjunkturNyt uge 49

  Publiceret 09-12-2016
  Publikation Konjunkturnyt

  KonjunkturNyt opsummerer denne uges danske og internationale nøgletal.

 • ØIM - Generisk forside

  KonjunkturNyt uge 48

  Publiceret 02-12-2016
  Publikation Konjunkturnyt

  KonjunkturNyt opsummerer denne uges danske og internationale nøgletal.

 • Generisk forside

  Brugertilfredshed på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet

  Publiceret 15-08-2016
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Social- og Indenrigsministeriet har i løbet af maj og juni 2016 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet. Undersøgelsens ramme er KL’s brugertilfredshedsskemaer.

 • ØIM - Generisk forside

  Generelle tilskud til regionerne 2017

  Publiceret 01-07-2016
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til regionerne for 2017 udgør 91.459,8 mio. kr. til drift af sundhedsvæsenet og 2.287,6 mio. kr. til regionernes udviklingsopgaver. Social- og Indenrigsministeriet giver den 30. juni 2016 alle regioner meddelelse om deres del af...

 • ØIM - Generisk forside

  Kommunal udligning og generelle tilskud 2017

  Publiceret 01-07-2016
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Statens bloktilskud til kommunerne for 2017 udgør 64.731,4 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet giver den 30. juni 2016 alle kommuner meddelelse om deres del af tilskuddet. Meddelelsen indeholder en samlet oversigt over hver enkelt kommunes...

 • Generisk forside

  Vejledning om kommunale fællesskaber

  Publiceret 07-04-2016
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Formålet med vejledningen er at gøre det nemmere for kommunerne at manøvrere i de gældende regler om kommunale fællesskaber. Vejledningen er møntet på det praktiske arbejde i kommunerne med oprettelsen af kommunale fællesskaber og de overvejelser,...

 • Generisk forside

  Vejledning om regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner

  Publiceret 08-03-2016
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Vejledningen tager udgangspunkt i rækkefølgen af de overvejelser, man bør gøre sig i tilfælde, hvor der rejses spørgsmål om eventuel ny regulering i forhold til kommuner og regioner. Vejledningen kan dermed være et nyttigt værktøj for bl.a...

 • Generisk forside

  Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet

  Publiceret 10-02-2016
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Det indgår i opfølgningen af 25. september 2015 på forhandlingsresultatet mellem regeringen og KL fra juli 2015, at parterne vil gennemføre et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet, herunder et eftersyn af de grundtilskud og...

Søg i arkiv